Membership Application

Child NGO Federation-Nepal (CNFN) को संदस्यताको लागी आबेदन फर्ममा
तल Click गरी डाउनलोड गर्नु होस ।

 

CNFN Membership Form.docx

 

CNFN Membership Form.pdf

 

*डाउनलोड गरी भरेको फर्म तोकिऐ बमोजिम तल अपलोड गरी दिनु होला

नयाँ संदस्यता तथा संदस्यता नविकरण गर्नको लागी तल उल्लेखीत बैक खाता नम्बरमा रकम जम्मा गरी दिनु होला ।


नामः बालबालीकाको निमित्त गैर सरकारी संस्था मंहासघ नेपाल
खाता नम्बरः 01900048740019
बैकको नामः हिमालयन बैक लिमीटेड

(हिमालय बैकको आफुलाई नजिक पर्ने साखा कार्यलयको लागी
यो लिङ्क उपयोगी हुन सक्छः हिमालय बैक साखा कार्यलयहरु)


<< <  Page 2 of 2

May 23, 2015

Water filter delivery to Om sai orphanage, they were preparing momos at the moment we arrived there. They slept in tents, during days, it was challenging to stay there even for a moment due to scorching sun. They supplied electricity there from a small cable.


May 24, 2015

Click on a thumbnail to view a larger image.
Click on the close button or outside the image box to close it.


Subscribe

  CNFNepal
  ....Child NGO Federation-Nepal
  : Bhrikuti Mandap ,
  .......Kathmandu, Nepal.
  : +977 01 423 8041
  : infocnfnepal@gmail.com